سامانه‌ی هوش تجاری نبض آینده

امکان تحلیل گزارش‌ها در راستای سیاست‌گذاری سطح بالای بانک و امکان بررسی جزییات گزارش تا پایین‌ترین سطح بانک را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد.

ابزارها و تکنولوژی‌ها User Experience .NET Core SQL Server Vue.js

مرور کلی

گزارش‌هایی به منظور پایش، کنترل و پیمایش روند پیشرفت اطلاعات بانکی در خصوص مشتری، محصول، کانال ارتباطی و فضای مشترک بین آن‌ها و تحلیل گزارش‌های تهیه شده در راستای سیاست‌گذاری‌های آتی

سامانه‌ی مذکور، ساختار پایگاه داده را به کاربر خود نمایش می‌دهد تا بر حسب نیاز خود پایگاه داده‌ی جدید یا مدل داده‌ایی جدیدی برای خود تعریف نماید، و بر روی این مدل داده‌ی خصوصی شده‌ی خود، تمامی نیازهای محاسباتی و گزینشی خود را پیاده‌سازی نماید. و خروجی حاصل را به صورت نمودارها و جداول به نمایش در آورد.

بیشترین ابتکار عمل برای یک سازمان

بهره‌وری بیشتر از اطلاعات سازمانی. سامانه‌ی هوش تجاری «نبض» ابزاری است که پس ا‌ز راه‌اندازی و تعریف گزارش‌های مختلف در ابعاد و وجوه مختلف اطلاعاتی سازمانی بانک آینده، به مدیران این بانک امکان بررسی وضعیت جاری شاخصه‌های کلیدی و مهم مدیریتی را، تنها با یک نگاه اجمالی امکان‌پذیر می‌سازد.